Открыть главное меню

На перекрёстке зарывают (Гейне; Бальмонт)/ДО

Yat-round-icon1.jpg

«На перекресткѣ зарываютъ…»
авторъ Генрихъ Гейне (1797—1856), пер. Константинъ Дмитріевичъ Бальмонтъ (1867—1942)
Изъ Міровой Поэзіи (1921)
Языкъ оригинала: нѣмецкій. Названіе въ оригиналѣ: «Am Kreuzweg wird begraben…». — Изъ цикла «Лирическое интермеццо», сб. «Книга пѣсенъ». Дата созданія: 1823. Источникъ: Commons-logo.svg К. Д. Бальмонтъ. Изъ Міровой Поэзіи — Берлинъ: Изд. Слово, 1921. — С. 161. На перекрёстке зарывают (Гейне; Бальмонт)/ДО въ новой орѳографіи
*       *
*
[161]

На перекресткѣ зарываютъ
Самоубійцъ, — гдѣ крестъ дорогъ.
Цвѣтъ осужденныхъ тамъ восходитъ,
Дрожащій синенькій цвѣтокъ.

На перекресткѣ, тамъ стоялъ я,
Холодный мѣсяцъ чуть блисталъ,
Подъ нимъ, во мракѣ, тихо, тихо,
Цвѣтъ осужденныхъ трепеталъ.
Примѣчанія.