Страница:Энциклопедический лексикон Плюшара Т. 1.djvu/578

Эта страница не была вычитана


 • Адарконъ..................178
 • Адармъ...................179
 • Адаръ....................—
 • Адатнсъ............• • •.....—
 • Адахъ, остр., см. Алеутскіе острова.
 • Адашевъ, Ѳедоръ Григорьевичъ .... —
 • Адатевь, Алексѣй Ѳедороичъ.....—
 • Адашевъ, Даніилъ Ѳедоровичъ......181
 • Адашевы...................179
 • Адвизъ....................189
 • Адвокатъ..................—
 • Адгезія...................186
 • Адда..................... —
 • Аддингтонъ.................196
 • Аддисонъ...................196
 • Адежъ, см. Нейермюленъ.
 • Адежъ, рѣка................187
 • Аделунгъ, Іоанъ Христофоръ
 • Адель
 • Адельгейдъ, см. Агнеса.
 • Адиге, или Адехе
 • Адигегъ, или Адегигъ|Адигег|194}}
 • Адижъ................., . . —
 • Адиль-Гирей................. —
 • Адиль-Салтанъ...............195
 • Адиль Шахъ................—
 • Адинамія................... —
 • Адитумъ....................197
 • Адіантъ........................—
 • Адіафорія...................—
 • Адлербергъ .................—
 • Адлерфельдъ.................—
 • Адліе..............*......196
 • Администрація........ -...... —
 • Адмиралтейская Сторона.........206
 • Адмиралтейства Острова.........207
 • Адмиралтейства, Островъ ........—
 • Адмиралтейство...............202
 • Адмиралтействъ Коллегія..........205
 • Адмиралтейцъ или Адмиралтетсъ .... 206
 • Адмиралъ........» ..........200
 • Адмиралъ Невскій..............201
 • Адмиралъ (родъ улитки), см. Конусъ.
 • Адмираль, Генрихъ............. 207
 • Адмиральскій часъ.............202
 • А-до (Adus), см. Гряда пристѣнная.
 • Адова, см. Абиссинія.
 • Адовары...................207
 • Адодуровы, Ододуровы..........—
 • Адодуровъ, Василій Евдокимовичъ . . . 208
 • Адольфи, Гейнрихъ............ —
 • Адольфсдоръ.................209
 • Адольфъ, см. Атаулъфъ.
 • Адольфъ Нассаускій............208
 • Адольфъ Фридрихъ......•.......209
 • Адонаи.....•............• • —
 • Адони..................... —
 • Адонисъ................... —
 • Адонисъ (Стародубка)............ 210
 • Адоническій стихъ.............—
 • Адоніонъ...................211
 • Адопція, см. Усыновлеяіе.
 • Адорно.................... —
 • Адрагантвнъ.................—
 • Адрагантовая камедь............—
 • Адрагантъ, см. Трагантъ.
 • Адравъ.......•............ —
 • Адрастея............•......212
 • Адрастъ ...................—
 • Адресъ..................... —
 • Адресъ-Календарь..............213
 • Адресъ-Конторы и Адресные билеты . . —
 • Адретъ.....•..............214
 • Адріанеумъ............- . . . . —
 • Адріановскіе Острова...........—
 • Адріанополь................. —
 • Адріанопольская краска.......... 216
 • Адріанопольскіе трактаты........- 214
 • Адріанъ Венонъ Авреліусъ........220
 • Адріанъ, Патріархъ.............219
 • Адріавъ, Публіи Эмилій..........216
 • Адріанъ 1...................218
 • Адріанъ ГѴ......-........... —
 • Адріанъ VI.................. —
 • Адріатическое Море............220
 • Адула.....................222
 • Адуларія................... —
 • Адуръ..................... —
 • А-дуэ. ...................-
 • Адцитація.................. —
 • Адская машина...............223
 • Адская цѣпь.................—
 • Адскій камень, см. Серебро. .
 • Адъ, см. Преисподняя.
 • Адъ-либитумъ.............. . . . 224
 • Адъюдикація.................—
 • Адъюнктъ..................—
 • Адъютантъ..................—
 • Аепа.....................225
 • Аженкуръ..............- . . . —
 • Ажіо..................... —
 • Ажіотажъ.................. • —
 • Ажуръ....................226
 • Ажье....................—
 • Ажюстеръ..................—
 • Азадринъ................... —
 • Азансъ.................... —
 • Азалея.................. . —
 • Азакъ.....................227
 • Азардныя игры...............—
 • Азаритъ................... —