РСКД/Πρυτανεῖον

(перенаправлено с «РСКД/Пританей»)

Πρυτανεῖον, см. Attica, 13, и Βουλή, 4, — Δικαστήριον ἐν πρυτανίω см. Ἐφέται.