Генрих VI (Шекспир; Чюмина)/1903 (ДО)

Король Генрих VI
авторъ Вильям Шекспир, пер. Ольга Николаевна Чюмина
Оригинал: англійскій, опубл.: 1591. — Перевод опубл.: 1903. Источникъ: Король Генрихъ VI / Переводъ О. Н. Чюминой. Предисловіе Е. Аничкова // Шекспиръ В. Полное собраніе сочиненій / Библіотека великихъ писателей подъ ред. С. А. Венгерова. Т. 5, 1905. az.lib.ru