ЭЛ/ДО/Аравийский залив

< ЭЛ
Yat-round-icon1.jpg

Аравійскій заливъ
Энциклопедическій лексиконъ
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Альмогады — Арамъ. Источникъ: т. II: Алм—Ара, с. 453 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: БЭАН : ВЭ : ЕЭБЕ : ЕЭБЕ : МЭСБЕ : МЭСБЕ : РСКД : РСКД : ЭСБЕ : ЭСБЕ : REЭЛ/ДО/Аравийский залив въ новой орѳографіи


[453]АРАВІЙСКІЙ ЗАЛИВЪ, см. Чермное Море.