РСКД/Lex Aternia Tarpela

Lex Aternia Tarpēia, de multa (см. сл. и Comitia).