Μητρῶον наз. в Афинах храм матери богов Реи Кибелы, находившийся на площади между храмом Аполлона Πατρῷος и ратушей. Он служил государственным архивом для хранения законов и постановлений (τὰ δημόσια γράμματα). Ключ от него хранил очередной ἐπιστάτης. Lycurg. Leocr. 66. Dem. Aristog. 1, 98.