Небо скрылось в тумане от нас (Чобанян; Веселовский)