Ботанический словарь (Анненков)/Acnida/ДО

Yat-round-icon1.jpg

Ботаническій словарь — Acnida
авторъ Николай Ивановичъ Анненковъ
Источникъ: Н. И. Анненковъ. Ботаническій словарь. — СПб.: Имп. Академія наукъ, 1878. — С. 6. Ботанический словарь (Анненков)/Acnida/ДО въ новой орѳографіи
 Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія


[6]Acnīda Mittsch. Amaranth. Prodr. XIII. 9. 276. Отъ греч. a и cnida, жгучая крапива, т. е. что походитъ на крапиву, но не жжетъ. — Акнида.