Сатиры Ювенала (Ювенал; Минаев)/ДО

Yat-round-icon1.jpg

Сатиры Ювенала[1]
авторъ Децимъ Юній Ювеналъ (60—127), пер. Дмитрій Дмитріевичъ Минаевъ (1835—1889)
Языкъ оригинала: латинскій. Названіе въ оригиналѣ: Saturae. Liber I. Satura IIIСатиры Ювенала (Ювенал; Минаев)/ДО въ новой орѳографіи


Сатиры ЮвеналаПравить

Примѣчанія.Править

  1. Частичный переводъ двухъ отрывковъ изъ третьей сатиры Ювенала. (Прим. ред.)