РСКД/Lex Poetelia Papiria de nexis

Lex Poetelia Papiria de nexis, см. Nexum.