Опечатки-4 (Карпов)/ДО

Yat-round-icon1.jpg

Опечатки-4
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Опечатки-4 // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 4. — С. 470—470. Опечатки-4 (Карпов)/ДО въ новой орѳографіи

[470]

ОПЕЧАТКИ.

 Стр. Напечатано: Читай:
174 φάναι φεύ εσθαι
238 бываетъ хотя, и не очень, бываетъ, хотя и не очень,
239 стихобъ стиховъ
256 ποῦ που
ἀλλειφθέντι ἀλειφθέντι
291 о всемъ во всемъ