Опечатки-1 (Карпов)/ДО

Опечатки-1
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Опечатки-1 // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 1. — С. 449—449.

[449]

ОПЕЧАТКИ.

Стр.
 52 Напечатано. τι ον οὖν Читай τί οὖν οὐ.
 53 » сравнательной » сравнительной.
 58 » рывочныя » отрывочныя.
 63 » σιούραις » σισύραις.
 70 » потребленія » употребленія.
 71 » πηγοῦ » πηλοῦ.
 74 » ужилось » жилось.
 79 » θαυμασίος » θαυμασίως.
 83 » ἰδιώτης » ἰδιώτης.
 84 » εὐρυβαοτς » εὑρύβατος.
 85 » ηρῶτος » πρῶτος.
 86 » бодрыми » добрыми.
122 » ἡδοή » ἡδονή.
160 » Амипсіасѣ » Амипсіаса.
283 » dossis » dosis.
289 » ὡςαύτος » ὡςαύτως.
 — » praete » praeter.
294 » λέγο τα » λέγοντα.
340 » εκούσης » ἀκούσης.
341 » ab » ad.
376 » и поприще » а поприще.
382 » εὐτύφρονος » Εὐτύφρονος.
409 » ος τι » δός τι.
416 » Анѳаміона » Анѳиміона.
435 » вычислемія » вычисленія;
436 » εὐεογετῶν » εὐεργετῶν.