Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого/1846 (ДО)/Указатель

Yat-round-icon1.jpg
Лѣтопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобіяхъ, бывшихъ въ Малой Россіи по его смерти
Указатель

авторъ неизвѣстенъ, переводчикъ неизвѣстенъ
Оригинал: укр. Літопис Самовидця про війни Б. Хмельницького і про міжусобиці, які сталися в Малій Росії по його смерті. — Перевод опубл.: 1846. Источникъ: Commons-logo.svg Лѣтопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго. — М.: Университетская Типографія, 1846. — С. 144—152.

[144]
УКАЗАТЕЛЬ
КЪ ЛѢТОПИСИ САМОВИДЦА О ВОЙНАХЪ ХМЕЛЬНИЦКАГО.
(числа 1 и 2 означаютъ столбцы страницъ, а прочія самыя страницы).
А.

Августъ, король Польскій 87. 2. 89. 1-2. 91. 1. 93. 1. 94. 1. 101. 2.

Аеславусъ Александръ 4. 2.

Азія 1.

Азовъ 83. 2. 84. 1-2. 85. 1-2. 86. 2. 91. 1.

Александръ Казимировичь, Король Польск. 1. 1.

Алексѣй Михайловичь, царь Московскій 21.2. 26. 1. 65. 2.

Алексѣй Петровичь, царевичь 96. 2.

Алмазовъ столникъ 66. 1.

Амстердамъ 87. 2.

Анастасія Марковна, супруга гетмана Скоропадскаго 99. 1.

Анна Ивановна, императрица 103. 1. 104. 1-2.

Антоновичь, канцеляристъ 95.

Антоновичь Евстратій 50. 1.

Антонъ Чигиринскій 26.2.

Апостолъ, Данило, полковникъ Миргородскій и гетманъ, 83. 2. 86.2. 91. 1. 92. 1-2. 99. 1-2. 100. 2. 101. 2. 102. 1. 103. 1-2.

Апостолъ, Павелъ Даниловичь, полковн. Миргородскій 101. 2.

Апостолъ Петръ Даниловичь 102. 103. 2. 104. 2. 105. 1-2.

Аранибургъ (Ораніенбургъ) 102. 1.

Арклѣевъ см. Ирклѣевъ.

Аршава см. Варшава.

Асланъ 86. 2. 87. 1.

Астрахань 50. 2. 98. 2.


Б.

Бакланская сотня 97. 2.

Баланкеръ 81. 1.

Батогъ 19. 2. 58. 2.

Баторій 2. 2. 3. 1.

Батуринъ 34. 1. 35. 1. 42. 1. 43. 1-2. 51. 2. 58. 1. 67. 2. 72. 2. 75. 2. 76. 2. 79. 2. 82. 2. 83 1. 92. 2. 94. 1. 109. 2.

Барабашъ 6. 1-2.

Барановичь Лаз. архіеп. Чер. 111. 1.

Баришовка 48. 1.

Баръ 29. 2. 59. 2. 63. 2.

Батый, ханъ 51. 1. 10. 1.

Башкирцы 93. 1.

Башмаковъ дьякъ 42. 1.

Белїовъ 4. 2.

Бендеры 94. 2. 95. 1.

Бердень 100. 2.

Березна 29. 1. 43. 1.

Берестечко 16. 2. 19. 1. 65. 2.

Берестовая 103. 2.

Берже 91. 2.

Бернадины 10. 2.

Бершадъ 64. 1.

Бестужевъ 96. 1.

Биневскій, воевода 28. 2. 50. 1.

Битва на Батозѣ 20. 1-2.

—— подъ Берестечкомъ 16. 2.

—— при Дрыжиполѣ 24. 1.

—— подъ Зборовымъ 16. 2.

——— Бѣлою Церковью 10. 1.

—— на Жолтыхъ Водахъ 9. 1-2.

—— подъ Корсунемъ 10. 1.

——— Кумейками 4. 2.

——— Переяславлемъ 4. 2.

Битва подъ Пилявцами 11. 2.

—— на Цоцорѣ 4. 1.

Богданко, гетм. 2. 2.

Богдановъ, Мих., полк. Чернѣг. 100. 1.

Богунъ, ген. есаулъ. 42. 2. 43. 1.

Богуславль 61. 2.

Богушкова слобода 31. 1.

Богъ р. 16. 2. 19. 2. 24. 1. 26. 1. 57. 1-2. 60. 2. 61. 1. 82. 1.

Божинъ или Бужинъ 31. 1-2. 45. 1. 66. 2. 68. 1.

Болобанъ, митропол. 44. 2.

Борзна 43. 1-2.

Борисовка 42. 1.

Борисовская комисія 29. 2. 30. 1.

Борысполь 42. 1.

Бородавка гетм. 4. 1.

Борковскій Вас. полк. Чернѣг. 65. 1. обозн. полковой 77. 2.

Боровица 5. 1.

Борозна Ив. бунчужн. 102. 2.

Бороховичь, Мих., полк. Гадяц. 84. 2. 91. 1.

Борятинскій, кн. 30. 2.

Браиловъ 48. 2.

Бранскъ 112. 2.

Бранскіе лѣса 86. 1.

Браславль 18. 1. 42. 1. 44 2. 47. 1. 57. 1-2. 59. 2. 63. 2.

Браславцѣ 63. 2.

Браславскій полкъ 54. 2.

Брестъ-Литовскій 3. 2. 12. 1. 80. 2.

Бруховецкій 31—36, 41—46.

Брянскъ 43. 2. 44. 1.

Бубновъ 81. 2.

Буда 75. 1.

Буджакъ 45. 2. 83. 1.

Будинъ 81. 2. [145]

Буковина 95. 1.

Булюкъ, гетм. 2.

Бутовичь 95. 2.

Бутурлинъ Вас. бояр. 21. 2. 21.(?) 1. 70. 2.

Буюнинъ 74. 2.

Бучный остр. 6. 1.

Быховъ Старый 23. 1. 24. 1-2. 92. 2.

— Новый 23. 1.

Бѣлая Русь 25. 1. 44. 1.

— Церковь 17. 2. 18. 1. 29. 1. 44. 1. 45. 2. 46. 1-2. 63. 2. 94. 1.

——вскій полкъ 54. 2.

Бѣлгородъ 2. 1. 51.2. 60. 2.

—— (Акерманъ) 55. 2.

—— Сербскій 80. 1. 81. 2.

Бѣлогородскій полкъ 43. 2.

————дчина 45. 2. 60. 2. 61. 1.

Бѣлогрудъ судья 54. 1-2. 71. 1.

Бѣлое море (Эгейское) 75—76, 83. 1.

Бѣлциневичь 92. 2.

Бѣлые Берега 112. 1.


В.

Варлаамъ Ванатовичь, митр. Кіев. 99. 1. 103. 2. 104. 1.

Варлаамъ Ясинскій 80. 2.

Варшава и Аршава 3. 2. 4. 2. 5. 1. 26. 2. 30. 2.

Вейдъ Адамъ генер. 90. 2.

Везицкій 57. 2.

Вейсбахъ ген. 104. 1.

Великогагинъ околн. 35. 1. 36. 1.

Великоросія 101. 2.

Веляминовъ 98—99. 101. 2.

Венгрія 73—75, 81. 1.

Венетове 75. 1.

Вереміевка 31. 2. 41. 2.

Виговскій Ив. пис. ген. и гетм 6. 2. 21—29, 44. 1.

Везирь 59. 1. 73. 1-2.

Вильня, -но, 24. 1-2. 26. 1. 30. 1. 92. 2.

Виленская комисія 6. 1.

Винѣцкій Ант. 44. 2. 56. 1.

Висла 72. 1-2.

Вишневецкій Дм. кн. гетм. 62.

——Іер. кн. 5. 1. 10. 2. 14. 2. 15. 2.

——Мих. кор. 61. 2.

Вишневечина 19. 1.

Владиміръ Вел. 1. 1.

————Волынскій 12. 1.

Владиславъ-Ягайло 1. 1.

—— IV. 4. 1. 6. 1. 8. 1. 12. 2.

Воздвиженское 131. 4.

Волга 93. 1.

Володковскій 100. 1.

Волынь 2. 2. 10. 1. 12. 1. 20. 2. 75. 1-2. 80. 2.

Волохы 2. 2. 3. 1. 20. 1. 26. 2. 45. 1. 53. 2. 112. 2.

Волоская земля 60. 1-2. 62. 2. 67. 2. 74—76. 81. 1.

Волоскій господарь 13. 2. 16. 1-2. 60—61. 68. 1. 73. 2. 112. 2.

Ворадинъ 81. 1.

Воронежъ 89. 1.

Воронная 76. 2.

Вороновка 65. 1.

Вороновъ 42. 1.

Ворскло 72. 2. 76. 2.

Вытепскъ 23—24.

Вѣдно 73—75, 81. 2. 87. 2.

Вѣра Лютерская 73. 1.

Вязма 23—24.


Г.

Гавриловичь Тар. Погар. сотн. 93. 2.

Гадячій 33. 2. 34. 1. 35. 1. 42. 1. 47. 2. 51—52. 76. 2. 81—82. 84. 1. 89. 1. 94—99.

Гадяцкій полкъ 55. 1. 82. 1. 91. 1.

Гайворонъ 53. 1.

Гайшинъ 80. 2. 91—92.

Галичь 14. 1.

Галаганъ Игн. полк. Прил. 99. 1. 104—105.

Гамалія Анд. 93. 2. 96. 1.

—— асаулъ при Мазепѣ 81. 1.

—— Мих. полк. въ Черк. 33. 1.

—— Григ. 51. 2.

Гамаліенко 45. 1.

Гданскъ 92. 2. 105. 1.

Гедымъ (Гедиминъ) 1. 1.

Генрихъ кор. Поль. 2. 2.

Гиблинъ 31. 1. 94. 1. 99—103.

Гилянъ 100. 2.

Гладкій полк. Мирг. 19. 1.

Глуховъ 43. 1-2. 46. 2. 47. 2. 53. 2. 93—101.

Глѣбовичь воев. Смол. 22. 2.

Гоголь гет. 62.1. 66. 1. 111. 1.

Головчинъ 92. 1.

Голѣцинъ кн. 66. 1.

— Вас. Вас. 72. 2. 77. 1. 78. 2. 79. 1. 80. 1. 112. 1.

— Мих. 99.2.

Голтва 84. 1.

Гомель 10. 1. 14. 1. 22. 1. 23—24. 75. 1.

Гоморъ 74. 1.

Гонгорійскій шляхъ 30. 1.

Горленко Лаз. полк. Прил. 79. 1. 110. 1.

—— Андрей 101. 1.

—— Дим. 95. 2. 99. 2. 103. 2.

—— Якимъ асаул. 102. 2.

Гречаный Стеф. 51. 2.

Грицевъ 14. 1.

Грицковъ 17. 1.

Гродня 70. 2. 80. 2.

Грибянка Григ. полк. Гадяц. 102. 2.

Гуляницкій Григ. суд. ген. 21. 1. 29. 1. 30. 2. 42. 2. 44. 2. 50. 1.

Гуня 5—6.

Гусятинъ 21. 2.


Д.

Далга солтанъ 49. 2.

Дандра 6. 2.

Даниловичь Ив. стар. Чигир. 3. 2. 5. 2.

Данко 48. 1.

Двина 26. 1. 91. 1.

Дебодентъ 81. 1.

Девейсбахъ 97. 1.

Девлетъ Керей 95. 2.

Демеръ 66. 1.

Дербентъ 98. 2.

Дерптъ 95. 1.

Десна 18. 2. 42. 2. 44. 1. 47. 1. 80. 2. 86. 1-2. 97. 1. 102. 1.

Десятая рыба 7. 1.

Димитрій кн. 57. 2. [146]

Димитрашенко, господарь 61. 1.

Димитрашко, полк. Переясл. 62. 1. 110. 1.

Дикія Поля 2. 1.

Динабурокъ 108. 1.

Діамунтъ 91. 2.

Діонисій игум. Нѣж. 25. 1.

Днѣпръ 1. 2. 2. 1. 6. 2. 9. 1. 11. 13. 17. 2. 31—33. 41—42. 45. 1. 47—48. 50—53. 56. 1. 60—70. 77. 1. 80—83. 86—87. 91. 94. 2. 111—112.

Днѣпровскіе пороги 1. 2.

Днѣпровскіе луга. 3. 1.

Днѣстръ 11. 2. 14. 1. 19. 2. 55—56. 60. 2. 63. 2. 67. 2. 75. 2. 80. 2. 112. 2.

Долгорукій кн. 29—30. 70. 2. 72. 1. 76. 2. 80. 1-2. 86. 2.

—— Алексѣй 103. 1.

——іе кн. Яковъ, Лука, Иванъ 90. 2.

Долгорукая, кн. Екат. 103. 1.

Доминикани 10. 2.

Домонтовъ 81. 2.

Донъ 46. 1. 51. 1. 84. 1-2. 85. 2. 89. 1.

Донецъ 89. 1.

Донскіе козаки 3—4. 68. 1. 94. 1.

Дорошенко, Петръ гетм. 46—49. 51—52. 54—67. 111. 1.

—— Григ. 53. 1. 61. 2. 66. 1.

—— Андр. 61. 2.

Драбовка, 67. 1. 70. 2.

Дроздъ, 47. 1.

Дроковъ 14. 1. 21. 1.

Друя 11. 1.

Дрыжиполь 23. 2.

Дубровиця 91—92.

Дубровная 23. 1.

Дука господарь 113. 1.

Дунай 60—61. 73(?)—66. 80. 1-2.

Дуровъ полк. Стародуб. 102—103.


Е.

Евдокія Федор. цар. 104. 2.

Едикуль 26. 1. 55. 2.

Езуиты 10. 2. 73. 1.

Екатерина Алекс. цар. 100—101.

—— Ивановна, царевна 104. 1.


Ж.

Жаботинъ 64. 2. 67. 1. 69. 2. 70. 2.

Жалоба Козацкой старш. на гетм. Самойловича и заточеніе его 77. 1-2.

Жезлъ, книга 66. 1.

Жеребило полк. Уман. 58. 1.

Животъ 14. 2.

Жиды. 11. 12.

Жидичинскій архим. 67. 1.

Жикгимонтъ I-й 1—2.

—— II-й 3. 2.

Жмудь 92. 2.

Жовтыя Воды 6. 1-2. 9. 1.

Жолковскій, гетм. кор. 5. 2.

Жорнища 63. 2. 69. 2.

Жураковскій Вас. 99—100.

—— Иродіонъ 99. 2.


З.

Забоже 63. 2.

Заборовскій Раф. митр. Кіев. 104—105.

Забѣла Мих. суд. 102. 2.

Загане 15. 2.

Заднѣпря 5—10. 14. 1. 18—20. 30—31. 33. 1. 53. 2. 55—56. 61. 2. 64—65. 70. 1. 74. 2. 76. 1. 81. 2.

Заднѣпране 55. 1. 59. 2.

Замостя 12. 1-2. 93. 1.

Запорожжя,-же 31—34. 41. 1-2. 44. 1. 47. 1. 49. 1-2. 50. 1. 52. 2. 56—57. 64. 1-2. 70. 2. 74. 1. 80. 1. 112. 1.

Запорожцѣ 13. 1. 21. 2. 31. 2. 33—36. 48—49. 51—55. 57. 2. 60. 1. 62. 1. 64. 1-2. 70. 2. 82—83. 86—87. 90—92. 95—96.

Заславль 2. 2. 12. 1.

Збаражь 14. 2.

——скій кн. Дим. 63. 2.

——жскіе пункты 15. 1. 18. 2.

Зборовъ 15. 1.

Згода подъ Слободищ. 30. 1.

—— царя съ кор. Поль. 75. 2.

Зміевъ 70. 2. 76. 2. 80. 2.

Зміевскій чернецъ 101. 1.

Золотаренко Ив. 21—25.

—— Вас. 29. 1. 31.2. 33—34.

Золотоноша 112. 1.

Зѣнковъ 34. 1.

——вскій полкъ 34. 2. 42.2.


И.

Иванія госп. Волос. 2. 2.

Ивангородъ 48. 2.

Иква 17. 2.

Искра Полк. Поль. 96. 1.

Илія прор. 83. 2.

Илляшь Ив. 7—8.

Ингерей 86. 2.

Иржищевъ 82. 2.

Ирклѣевъ 31. 1-2. 70. 1.

Ирпень 1. 1.

Искра 94. 1.

Исламъ Гирей 6. 1.

Ичи(?)я 34—35.


І.

Іоаннъ Алекс. царь 71—72.

Іосифъ Шумлянскій, еп. Льв. 57. 1.

Іоасафъ Кроковскій митр. Кіе. 97. 1. 99. 2.


К.

Кагамлыкъ 85. 2.

Какгнь(?) 2. 1.

Казикирменъ 80. 1. 82—84. 86—87.

Казиміръ I-й кор. Поль. 1. 1.

Казнь стрѣльцовъ и бояръ 86. 1. 113. 1-2.

Калникъ 57. 1-2.

Каменецъ Подольскій 16. 1. 20—23. 58—60. 74—76. 80. 1. 89. 2. 113. 1.

Камень Човганскій 14. 2.

Каменный Затонъ 95. 2.

Камянка 77. 1.

Кандыба полк. Корс. 96. 1. 101—102.

Каневъ 32—33. 45. 1-2. 53—55. 61. 1-2. [147]

Каневскій полкъ 54. 2.

Каневцы 61. 1.

Кантокузенъ 97. 1.

Капланъ паша 65. 2.

Каролюсъ XII, кор. Швед. 89—95.

Карпо пис. 58. 1.

Касимовскій царевичь 67. 2. 72. 2.

Кашпаровичь 51. 2.

Кафа или Кефа 3. 2.

Калиновскій гетм. Поль. 8—9. 11. 2. 16. 1. 18—20.

Кантемиры кн. 4. 2.

Капѣтонъ 109. 2.

Кизимъ 5. 1.

Кирпичь (Карпика) полк. Переясл. 100. 1.

Кисиль Адамъ воев. Кіев. 13. 1. 15. 2. 18—19.

Китай Городъ 82. 1. 84. 1.

Кичета 77. 1.

Кичкаровскій суд. Луб. 93. 1.

Кіевъ 1—2, 10. 2. 18—19. 29—30, 41. 2. 47. 2. 50. 1. 53. 2. 61. 1. 67. 2. 70—72, 75—76, 79. 2. 95—97. 99. 104. 110—112.

Кіевскій полкъ 15. 2. 30. 1. 82. 2.

—— кое воеводство 68. 1.

Кіевская крѣпость 93. 2.

——ій монастырь 94. 1.

——кіе перевозы 19. 2.

——вомежигорскій монастырь 99. 2.

Княжескіе Байраки 6.2. 9. 2.

Кобелячка р. 77. 1.

Кобизча 29. 1.

Кобринъ 12. 1.

Ковель 90. 1.

Ковно 92. 2.

Кодакъ 5. 1-2. 7. 1. 12—13. 86. 2.

Козаки и происх. ихъ 2. 1.

Козаре 2. 1.

Козацкая Дуброва 59. 2.

Козелецъ 31. 2. 70. 1.

Кокошкинъ Леон. полк. стародуб. 100. 1. 102. 2.

Кожуховскій 84. 2.

Колмыки 45—46. 48. 2. 61. 1. 68. 1.

Колончакъ 80. 1.

Коломакъ р. 77. 1. 85—86.

Коллегія государ. 17. 1.

—— Малоросійская 98—99. 101. 1-2.

Комарицкая волость 80. 2.

Комаръ 70. 1.

Комышне 13. 1.

Комъ 2. 1-2.

Конашевичь Сагайдачный 3—4.

Конецпольскій гетм. Поль. 4—5. 8. 1.

Кононта село 52. 2.

Конотопъ 20. 2.

Конская Вода р. 77. 1.

Константиновъ Велик. 11—12. 14. 1. 17. 1.

Константинополь 3. 1.

Конфедерація 58—59.

Копысь 23. 1.

Копѣйки золотыя 23. 2.

—— серебряныя 23. 2.

—— мѣдныя 23. 2.

Корачевъ 43. 1.

Коропковъ 111. 2.

Коропъ 43. 1-2.

Корсунь 9—10. 20. 2. 25. 1. 29. 1. 32. 2. 44—45. 54. 1. 61. 2. 64. 1. 69. 2.

Корсунскій полкъ 5. 1-2.

Косоговъ. 77. 1.

Королевецъ Прускій 87. 1.

Косница 62. 2.

Косовъ Сильс. митр. К. 18. 1.

Косинскій 3. 2.

Котелва -на 30. 1. 51—52. 72. 2. 76. 2.

Кочогоры. 77. 1.

Кочубей 94. 1. 102. 1.

Краковъ 63. 2. 73. 1.

Красно 50. 1.

Кратие 59. 2.

Кременчукъ 42. 1.

Кричевскій 15. 2.

Кричовъ 44. 1.

Кролевецъ 43. 1-2.

Кропивна сел. 31. 1.

Круковъ 33. 1.

Крыга 72. 2. 76. 2.

Крыловъ 61. 1. 64. 2.

Крымъ 11. 2. 13. 2. 16. 2. 19. 1. 21. 1. 23. 2. 26. 2. 30. 2. 49. 1. 51—53. 55. 1. 60—61. 62. 2. 71. 1. 76. 1-2. 78—79. 82. 1.

Крымка р. 77. 1.

Крѣпость св. Креста 98. 2.

Кубечи 58. 1.

Куденековичь Черкаскій кн. 43—44.

Кукенгаузъ 108. 1.

Куницкій гетм. 74. 1.

Куничное 62. 2.

Куракинъ кн. 43. 2.

Курляндія 23. 1. 87. 1. 91—92. 108. 1.

——дская граница 23. 1.

Кучмань 75. 1.

Кушка гетм. 41. 1.


Л.

Ладога 98. 1-2.

Ладожское озеро 98. 1.

Ладыженскій 49. 1.

Ладыжинъ 19. 2. 57—58.

Лазаренко Горленко Дм. пол. Прилуц. 84. 1-2.

Лебединъ 94. 2.

Левенецъ Ив. пол. П. 100. 1.

Левенгоѳъ 93. 2.

Лесницкій Григ. 27. 2.

Лессій ген. 105. 1.

Лизогубъ 33. 1. Як. Полк. Черниг. 83—87, 99. 2. 100. 1-2. 102. 2. 104—105.

—— Сем. полк. Кор. 101. 1.

Лиманъ 8. 1.

Линіи отъ Кубани 96. 2.

—— Крыма 104. 1-2.

Липове 19. 1.

Липскъ 87. 2.

Липула 16. 1. 20. 1. 26. 1.

Лисовскій протоп. 96. 1.

—— полк. 42. 1. 45. 1.

Лисянка 44. 1. 55. 1. 61. 2.

Литва 1. 1. 10. 1. 22. 2. 23. 1. 24. 29. 2. 53. 1. 70. 1-2. 74—75. 80. 2.

Литовка р. 77. 1.

Литовское княжество 18. 2.

Лифляндія 107—108.

Лобода полк. 3-2.

Лоевъ 17. 2.

Ломиковскій Мих. 95. 2.

Лопухинъ 96. 2.

Лохвица 55. 1. 82. 1.

Лубны 3. 2. 33. 2. 47. 2.

Лубенскій полкъ 34. 2.

Лугъ Великій 77. 1. [148]

Луцко 2. 1.

Лужецкій кашт. Подляскій

Лыбедь 79. 2. 111. 2.

Лыковъ кн. 113. 1.

Лысенко Фед. 102. 2.

Львовъ 3. 1. 12. 1. 15. 2. 20. 1. 24. 1. 30. 1. 59. 1. 65. 2. 73. 2. 83. 1. 93. 1.

Лвовяне 59. 2. 60. 1.

Лѣнци 63. 2. 69. 2.

Лѣсне 93. 1.

Лѣщинскій Станисл. кор. Поль. 93. 1. 104—105.

Любаръ 17. 1. 93. 1.

Любечь 18. 1-2.

Люблинъ 24. 1.

Лядское войско 42. 2.

Лянцкоронскій Предславъ гетм. 1. 2.

——— Поль. гетм. 59. 1.

Ляховицкое сраженіе 29. 2.

Ляховичи 93. 2.

Ляхи 2-6. 24. 2. 26—27. 32. 2. 45—47. 49—50. 53. 1. 60—61. 64. 1. 70. 2. 112. 1.

Ляшка 81. 2.


М.

Магдебургское право 14. 2.

Магнусъ графъ 26. 1. 108. 1.

Мазепа есаул. 3. 2.

— Ив. гетм. 78—86. 89—96.

Максимовичь Іоаннъ, архіеп. Черн. 89. 2.

—— Ив. писарь 95. 2.

Максимовка 13. 1.

Максимъ протоп. Нѣжин. 25. 1.

Малая Росія 1—2. 94—95. 98. 2. 99. 1-2. 103. 2.

Малороссійскіе люди 2. 1.

Мальбергъ 44. 1. 49. 2.

Мануйловичь Ив. сот. Глухов. 100. 1. 102. 2.

Марковичь Андр. полк. Луб. 96. 2. 98. 1. 100. 1-2. 102. 1-2.

Маховскій 44. 2. 45. 2. 48. 2.

Мглинъ 14. 1. 21. 2.

Мглинская сотня 97. 2.

Медвѣдовка 45—46 64. 2. 67. 1.

Межибоже,—жь 14. 2. 26. 2. 59. 2. 113. 1.

Мелинъ Гирей 2. 1.

Меречь 12. 2.

Мерла 71. 1.

Мертинскій царевичь 90. 2.

Менщиковъ кн. Алексан. 94. 1. 97—98. 102.

——ва Марія кн. 102. 1.

Мефодій епис. 3. 1-2. 31. 2. 35. 1. 41. 1.

—— патр. 51. 2.

Микитинъ Рогъ 6. 1.

Миклашевскій Мих. полк. Стародуб. 92—93.

Милорадовичь Гавр. полк. Гадяц. 102. 2.

Милославскій бояр. 70. 2.

Миндонъ намѣст. Кіев. 1. 1.

Минихъ 205. 1.

Минско ,-къ 24. 2. 30. 1. 93. 1.

Миргородъ 47. 2. 51. 2. 70. 1.

Миргородскій полкъ 19. 1. 34. 2. 82. 1. 104. 1.

Мировичь Ив. полк. Переяслав. 54. 2. 93. 2.

Митава 87. 1. 91. 2.

Многогрѣшный Дам. гетм. 51. 2. 53. 1-2. 55—56. 58. 1.

Могила гетм. 74. 1.

Могилевъ 3. 2. 23. 1. 30. 1. 44. 1. 91—92.

—— на Днѣпрѣ 57. 1-2. 59. 2. 61. 1. 63. 2.

Могилевскій полкъ 54. 2.

Мокіевичь Конст. полк. Кіев. 84. 2.

Мокріевичь пис. 50. 2.

Монастырь Гамаліев. 99. 1.

——— Каневскій 3. 1.

——— Кутенскій 91. 2.

——— Кіевобрат. 4. 1.

——— Кіевопечерскій 4. 1. 18. 1. 112. 2.

——— Трубец. 112. 2.

Монастырище 42. 2.

Моровая язва въ Укр. 95. 1.

—— въ Москвѣ 23. 1.

Москва гор. 2. 1. 4. 1-2. 13. 2. 22. 1. 23. 1. 80. 2. 82. 2. 84—86. 89. 1-2. 91. 1. 96—103.

—— народъ 29. 2. 32. 66.(?) 44. 2. 47—48. 50. 1. 53. 1. 83. 2. 86. 2. 87. 1. 89. 2. 109—111. 113. 2.

Москва Сухая. р. 77. 1.

Московскій царь 54. 1.

—— соборъ 65. 2.

Мошны 56. 1. 64. 2. 67. 1. 69. 2. 70. 2.

Мултяне 53. 2. 81. 1.

——нскій господарь 13. 2. 26. 1. 60. 1. 68. 1. 80. 2.

Мунчанъ 46. 1.

Мурашка полк. 62. 2.

Мѣна 29. 1.

Мякининъ Ив. 102. 2.


Н.

Надворка 14. 1.

Наливайко гетм. 3. 2.

Нарва и сраж. при ней 90. 1-2.

Наришкины 71—72.

Наталія Алексѣевна царица 71—72.

Наумовъ Фед. 101. 2.

Небаба полк. 17. 2.

Немеровъ 11. 2. 57. 2. 63. 2. 69. 2. 112. 2.

Немеровскія волости 112. 2.

Немѣричь рейментаръ 29. 1.

Неплюевъ околн. 77. 1.

Несвѣжъ 93. 2.

Нехворощъ 104. 1.

Нечай полк. 24. 2.

Нештатъ и въ немъ миръ 97. 2.

Низъ. 8. 1-2.

Нижніе Козаки 48. 1.

Никонъ патр. 50. 2. 56. 1.

Новгородъ Велик. 90. 1.

—— Сѣвер. 43. 2. 47. 2. 53. 2. 112. 1.

——скій полкъ 43. 2.

Новые Млины 43. 1-2.

Носачь обозн. ген. 27. 1.

Носовка 20. 2. [149]

Нѣжинъ 11. 1. 18—20. 24—25. 29—31. 35. 1. 41—42. 47—48. 51—53.

Нѣжинцѣ 52. 2.

Нѣжинскій полкъ 12. 2. 17—18. 21—22. 28. 2. 31. 2. 33—34. 41—42.

—— за́мокъ 37. 2.

Нѣжинская пѣхота 32. 1.

—— Рада 35. 1.

Нурадинъ салтанъ 83. 1.

Нѣмцы 89. 1. 90. 1-2.

Нѣмецкое и Венгерское одѣяніе. 91. 1.


О.

Ободовскій полк. 90—91.

Овручь 14. 1.

Огинскій кн. 92. 1.

Огроновичь Мих. обозн. пол. 100. 2.

Ожеховци 16. 2.

Ока 79. 2.

Олельковичь Сим. кн. 1. 1.

Олишевка 42. 2.

Ольховецъ 62. 1.

Опара гетм. 46. 2.

Опошное 51—52.

Орда Крымская 8—9. 11—13. 15—18. 20. 1. 22. 1. 24. 1. 31. 2. 33. 2. 45—58. 61. 63—64. 67. 1-2. 70. 1. 74—76. 80—81. 83—86. 95. 2. 104. 1.

—— Бѣлогородская 13. 2. 55. 1-2. 65. 1. 70. 1. 80—81. 83—86.

—— Кубанская 84. 2. 96. 2.

—— Черкаская 13. 2. 84. 1

—— Нагайская 13. 2.

—— Великая 2. 2.

Оржица 32. 1.

Орла 72. 2. 76. 2.

Орликъ пис. ген. 95—96.

Ормяне 66. 1.

Орша 23. 1.

Орѣлъ р. 104—105.

Осламъ гор. 80. 1. 83. 2.

Османъ царь 4. 1.

Осокорованная р. 76. 2.

Остеръ 36. 1. 42. 1-2.

Остраница гетм. 5. 1.

Острая Могила 76. 2.

Острогъ 72. 1. 56. 2.

Острогскій кн. Кон. Ив. 4. 1.

—— Домин. 11—12.

Остря 112. 1.

Очаковъ 80—82.


П.

Паволочь 41. 2. 61. 2. 63. 1-2.

——скій полкъ 17. 1. 54. 1.

Павлюкъ гетм. 4. 2. 8. 1.

Палій Сем. полк. 82—83. 94. 2.

Папежъ 3. 2. 70. 2. 87. 1.

Параскева Ив. царев. 104. 1-2.

Парижъ 96. 2.

Патріярхи Алексан. и Антіох. 56. 1. 66. 1.

— Цареград. Паисій 50. 2.

Паша Силистр. 57. 1.

Пашковскій полк. 92. 2.

Пашковъ Ил. полк. Старод. 102. 2.

Переволочна 83. 2.

Переговка (Пироговка) 43. 2.

Перепятиха 93. 1.

Перекопъ 44. 2. 80. 1. 83. 1.

Переписка и договоры гетм. Богдана Хмельницкаго съ цар. Алек. Михайл. 116 —137.

Переселеніе Козаковъ 18. 2.

Переяславль 8. 1. 13. 2. 18. 1. 20—21. 29. 1-2. 31—33. 41—42. 44. 2. 81—82. 98. 1.

Переяславскій полкъ 27. 1. 34. 2. 82. 2.

Петербургъ 96—102. 105. 2.

Петрикъ 82. 1-2.

Петрицей господарь 61. 1.

Петръ воевод. 3. 1.

Петръ I-й 71—72. 38(?)—84. 86—87. 93—96. 100. 2.

—— II-й 96. 1. 101—103.

Петръ Петров. царев. 96. 2.

Печерская Кіев. церк. 1. 1.

Печеры мѣст. 90. 2.

Пивскій 51. 1.

Пилявцѣ 11—12.

Пирятинъ 32. 1.

Плевскій за́мокъ 14. 1.

Пляшевъ 17. 1-2.

Побожане 112. 2.

Побуже 57. 1-2. 64. 1.

Подгайцы 19. 2.

Подгорье 24. 1. 26. 2. 59. 1.

Подкова 3. 1.

Подоле 5. 1. 113. 1.

Подолъ 75. 1.

Поклонскій полк. 23. 1.

Полкъ Бѣлоцерков.
—— Животовскій
—— Зѣнковскій
—— Ирклѣевскій
—— Ичанскій
—— Калишскій
—— Каневскій
—— Корсунскій
—— Лисянскій
—— Лубенскій
—— Миргородск.
—— Могилевскій
—— Нѣжинскій
—— Переяславск.
—— Полтавскій
—— Прилуцкій
—— Черкаскій
—— Чигиринскій
14. 1.

Полоцко, -къ 23—24. 26. 1. 30. 1. 91—92.

Полтава 18. 2. 47. 2. 65. 2. 74. 2. 76. 2. 82. 1-2. 85. 2.

Полтавщина 64. 2.

Полтавскій пол. 34. 2. 104. 1.

Полтавская битва 94. 2.

Полторакожуха гетм. 5. 1.

Полуботокъ полк. 79. 1. 96. 1. 98—99.

Полща 11. 2. 13. 2. 18. 1. 20—21. 23—24. 44. 2. 46. 1. 49. 2. 50. 1. 57—80. 80—81. 93. 1. 105. 1-2.

Полѣсье 14. 1. 74. 1. 80. 2. 83. 2. 89. 1-2.

Поповичь Ив. полк. 41. 2.

Портянка 53—54.

Потоцкіе 6. 1-2. 8—9. 16. 1. 18. 2. 41. 2. 59. 1.

Потребичь Гречаный Фед. 100. 1.

Почепъ 4. 1. 27—28.

——скіе козаки 97—98.

Потѣй воев. Витеб. 92. 1. [150]

Правда воли монарш. 98. 1.

Перемысльскій еписк. 56. 1.

Привилегіи 1. 1-2.

Пригородки Кіевскіе 20. 2.

Приклонскій столн. 32. 1-2.

Прилука 20. 2. 42. 2. 47—48. 51. 2. 97. 2. 105. 2.

Прилуцкій полкъ 14. 1. 30—31. 34. 2. 82. 1.

Пророки въ Нѣмцахъ 74. 1.

Протопопъ Нѣж. 108-111.

Протопопъ Браслав. 56. 1-2.

Прусы 26. 2. 44. 2.

Прутъ 16. 1. 95. 2.

——скій миръ 95. 2.

Псковъ 91—92.

Путивль 29. 1. 43—44. 52—53. 112. 1.

Пушкаръ полк. Полт. 28. 2.

Пушкинъ 86. 1.

Пятигоры 23. 2.

Пятка 3. 2.


Р.

Рагоза Мих. митр. Кіев. 5. 2.

Рада въ Кодачку 30. 1.

—— въ Козельцѣ 31. 2.

Радивилъ кн. 17—18. 23—42.

Радичь 93. 1.

Ракочій 26—27.

Ракуша 56. 1.

Рашевка 13. 1.

Рашковъ 57. 2. 61. 1-2.

Ревель 95. 1.

Регламентъ 97. 1.

Ремань 75. 1.

Репнинъ бояр. 91. 2.

Ресава 67. 2.

Речица 21. 1.

Речь посполитая 21. 1.

Ржевскій Ив. воев. 69. 1.

Рига 87. 1. 9(?)—91. 95. 1. 108. 1-2.

Римъ 74. 1.

—ская вѣра 3. 2. 22. 1.

Рогъ 26. 1.

Романовскій 84. 1. 93. 2.

——скаго Кутъ 36. 1.

Роменъ 94. 1.

Ромодановскій кн. Григ. Гри. 31—34. 43—44. 51—53. 59. 2. 61—62. 64—68. 71—72. 112. 1.

—— Андрей 53. 1-2.

Ропка 17. 2.

Рославецъ Петръ полк. Стародуб. 109—111.

Рославль 75. 1.

Рось 9. 2. 16. 1. 54. 2.

Россійское государство 2. 1.

Ругодевъ 90. 1.

Ружинскій Евст. кн. гет. 1. 2.

Румянцовъ Алекс. 100. 1.

Русинъ 10. 2. 12(?). 1.

Русская земля 2. 1.

Русь 60. 1.

Рыбное 85. 2. 109. 2.


С.

Савичь Сем. пис. 92. 2. 99. 2.

Салтыкова Дѣвица 42—43. 3.

Самара р. 72. 2. 76. 2. 80. 1-2. 86. 2. 95.

Самаръ гор. 81. 2.

Самборъ 26. 9.(?)

Самойловичь Ив. гетм. 59. 2. 61—68. 70. 1.

—— Сем. 70. 1. 72. 2. 74—77.

—— Григ. 77. 1. 79. 1-2.

—— Яков. 77. 2.

Сапѣга 6. 2. 68. 1. 87. 2. 91—92.

Сараджинъ 45. 2.

Саранча 13. 1. 15. 2. 25. 80. 2.

Свидовецъ сел. 29. 1.

Свинске 80. 2.

Свирговскій гет. 2. 2.

Свѣчка Леон. полк. Луб. 84. 2.

Седневъ 79. 2.

Сенюта пан. 11. 2.

Сербія 81. 2.

Сибирь 79. 2. 94. 2.

Сиверъ 20. 2. 43. 2.

Синявскій 60. 2. 65. 2.

Силистрійскій паша 55. 2.

Симеонъ св. 42. 1.

—— прот. Нѣж. 109—111.

Синодъ 97. 1.

Синопъ 3. 1.

Скалозубъ гетм. 3. 1.

Скоропадскій Ив. гетм. 93. 2. 95—99.

Слободскіе полки 95. 1.

Слуцкъ 3. 2. 24. 1.

Случь 15. 1.

Смоленскъ 4. 2. 12. 1-2. 23. 1. 50. 1. 76. 1.

Смоленское воев. 68. 1.

——ская шляхта 90. 1.

Собѣскій 49. 2. 57. 2. 60. 1. 63. 2. 65. 2. 73. 1-2. 75—76. 86. 1.

Содомъ 74. 1.

Сожь 75. 1-2. 80. 2.

Сокалъ 93. 1.

Сокирне 45. 1. 52. 2.

Соколникъ Ив. 86. 1.

Соленакъ Гор. 80. 2.

Соловецкій мон. 65. 2.

Солоница уроч. 3. 2.

Сомко 31—36. 41. 2.

Сомченко Яким. 30. 2.

Сорока 54. 2. 67. 2. 71.

Сорочинцы 105. 1.

Сосница 43. 1. 47. 2. 65. 1. 67. 1.

Сосницкій полк. 43. 1.

Сосновскій 20. 2.

Сосы 2. 2.

Софія Кіевская. 18. 1. 75. 2.

Сочава 87. 1-2.

Сочавскій замокъ 60. 2.

Списковое Литов. войско 91. 2.

Спиское воевод. 93. 1.

Списчики Московскіе 47. 2.

Ставища 16. 2. 23. 2. 44—45.

Ставки 42. 1.

Стайки 82. 2.

Стародубъ 11. 1. 20. 2. 31. 1-2. 44. 1. 47. 2. 75. 1. 80. 2. 81. 1. 109—111.

Стародубовщина 18. 2. 35. 1.

——скій полк 28. 2.

——кая сотня 97. 2.

Стародуб. полкъ 91. 2. 112. 1.

Староруская вѣра 10. 2.

Стаховскій Антоній, архіеп. Черниг. 95. 2.

Стеблевъ 45. 2. 55. 2.

Степка Рогожинъ 50. 2.

Стеткевичь 92. 1.

Стригонь 75. 1.

Стрипекъ р. 112. 1.

Стрѣльцы 71—72. 89. 2.

Стрѣпа р. 112. 1.

Стѣна 61. 1.

Суботовъ 5. 2. 8. 1. 27. 1.

Сула 67. 2.

Сулакъ 98. 2. 100—101.

Сулима 44. 1.; Ив. 94. 2. 96. 1. 98. 1. [151]

Сулимовка 98. 1.

Сумы 72. 2. 76. 2. 106. 2.

Супой 32. 1.

Суховѣенко 52. 2. 54—55.

Сѣвера 80. 2. 109. 2.

Сѣвскъ 112. 1.

Сѣрко 29. 1. 44—45. 51. 2. 55. 2. 57. 1-2. 61. 1. 64. 1. 112. 1.

Сѣчь 2. 1. 6. 1. 9. 1-2. 49. 1. 77. 1. 79—80.


Т.

Тавань 83. 2. 86—87.

Таляръ битый 6. золот. 23. 2.

Танскій Ант. полк. Кіев. 93. 1. 99. 1. 101. 1.

Татаре 1—3. 6—7. 9—10. 17—18. 20. 1. 22. 1. 24. 1. 30—32. 43. 2. 46—47. 52—55. 57—58. 60—64. 70—71. 76. 1. 79—81. 83—87. 95—96. 98. 2.

Татарка р. 76. 2.

Ташликъ 27. 1.

Тверь 97. 1.

Текелій 74. 2.

Терга 76. 2.

Терекъ 98. 2.

Теребовля 112. 1.

Терехтемировъ 3. 1.

Терновъ 95. 1.

Тетеря гетм. 33. 2. 41—46.

Течина 74. 1.

Тимошенко 93. 2.

Тирлища Татарскія 77. 1.

Тишкевичь воев. Кіев. 10. 2.

Толстые 95. 2. 97. 1-2. 101. 2.

Топоровъ 15. 1.

Торговичане 64. 1.

Торскіе Пески 77. 1.

Трапезонтъ 3. 1.

Тризна Іосиф. архим. 18. 1.

Трилѣсья 17. 2.

Тростянецъ 58. 1.

Трощинскій 95. 1.

Трубецкой кн. 29. 1-2. Ив. 90. 2.

Трубчевскіе лѣса 86. 1.

Трясило гетм. 4. 2.

Тугай бей 6. 2. 8. 2.

Тукальскій Іосиф. митр. Кіев. 44. 2. 50. 1. 56. 1-2.

Тулчинъ 11. 2.

Турковскій 93. 2. 102. 2.

Турчинъ 1—3. 6—4—5.(?) 16. 1. 51. 1. 56. 1-2. 58—67. 70—71. 74—76. 81—87. 89. 2. 95. 1-2. 112. 1.

Турція 1. 2. 56. 1. 73. 1-2.

Тягинъ 82. 1.

Тяпкинъ пос. Моск. 71. 1.

Тясминъ 62. 2. 68. 1-2.


У.

Угребенникъ 46. 1.

Украина 7—8. 10—13. 15. 1-2. 17. 1. 29—31. 33. 2. 42. 1-2. 44. 1-2. 47—48. 95—97. 101. 2. 109—112.

Украинскіе люди 2. 1.

Ульяна Скоропадская 97. 1.

Умань 23. 2. 45. 2. 55. 1. 57—58. 60. 1. 62—63.

Уманцы 55. 1-2. 58. 1.

Уманская земля 55. 2.

Уманскій повѣтъ 44. 1.

—— полкъ 54. 2.

——ая згода 55. 2.

Унія 3. 2. 10. 1. 22. 1.

Уніяты 10. 1.


Ф.

Фастовъ и Хваст. 23. 83. 2.

Фляка 85. 2.

Федоръ Алексѣев. царь Москов. 65. 2. 71. 2.

Франки 75. 1.

Франція 96—97.

Французъ 87. 2.

——зское войско 91. 2.

——кій король 96. 2.


Х.

Халецкій 92. 2. 101. 2.

Ханенко 56—62.

Ханъ Крымскій 8. 2. 13—17. 19—21. 31. 2. 58—60. 62—64. 67—68. 71. 1. 74—75. 80. 2.

Хвалынское море 50. 2.

Хвойники 15. 2.

Хлоповъ столн. 35. 1.

Хмельницкій Венжикъ гетм. 2. 2.

—— Мих. сотн. Чигир. 3—4.

—— Зин. Богданъ гетм. 4 и слѣд.

—— Тимошъ 6. 1. 26. 1.

—— Юрій 27—33. 44. 2. 66—67. 69—70.

Хованскій кн. 29—30 70. 2. 113. 1-2.

Хороше Озеро сел. 31. 1.

Хотѣнъ 4. 1. 60. 1-2.

Хрущовъ Ив. полк. Нѣж. 101. 2.


Ц.

Цариградъ 26. 1. 51. 2. 55—56. 62. 2. 96. 1.

Цареградскій патр. 3. 2.

Царь Турецкій 56. 1. 59. 2.

Царицынъ 96. 2.

Царичанка 82. 1.

Цесарская земля 23. 2.

Цениловка 112. 2.

Цкидеревъ 82. 1.

Цоцора 3—4. 60. 1-2.

Цѣловальники 47. 2.

Цюцюра 30. 1 -2.


Ч.

Чадаевъ околн. 70. 2.

Чаплинскій 5. 1. 8. 1.

——кая 2.

Черкасы 8. 2. 18. 1. 32—33. 44—45. 50. 1. 61—64. 67—70.

Черкаскій полкъ 54. 2.

—— кн. Мих. 70. 2.

Черкесы 68. 1.

Чернецкій 30. 1. 42. 2. 44—45.

Чернолускій Ив. 83. 2.

Чернышъ Ив. полк. 95. 1. 98—100.

Чернѣговъ 10—11. 17—18. 21. 1. 29—30. 42. 1. 44. 1. 51. 2. 72. 1.

——овскій полкъ 17—18. 21—22. 34. 2.

Чортовъ гор. 112. 1.

Четвертинскій кн. 13. 1. 70. 1.

—— Гедеонъ 75. 2.

Чигиринъ 3. 1. 7. 2. 15. 2. 19—20. 27. 1. 29. 2. 33. 1-2. 44—45. 47. 1. 49. 2. 50—58. 111. 1.

Чигиринцы 45. 1. [152]Чигиринскій полкъ 14. 1.

Чорная Могила 80. 2.

Чорная Рада 34—35.

Чорный Шляхъ 14. 2.

Чорторія 14. 1.


Ш.

Шабельникъ сел. 68.

Шаквалитый (Шакловитый) 80. 1.

Шафѣровъ 95—97.

Шаховской кн. Алек. 105.

Шахъ гетм. 3. 2.

Шведы 23—24. 26. 1-2. 89—94.

Шеинъ 4. 1-2. 72. 2. 76. 2. 80. 2. 83. 2. 108. 1.

Шембера 6. 2.

Шепелевъ 70. 2.

Шептаки 97. 1.

Шереметевъ Вас. Вас. бояр. 23. 2.

—— Бор. 30. 1-2.

—— Петръ Вас. 70. 2. 80. 2. 85. 2. 90. 1-2. 93. 1.

—— Бор. Петр. 76. 2. 80. 2. 83. 2. 95—96.

Шкловъ 23. 1.

Шкуратовъ 61. 1.

Шлїонскъ 80. 2.

Шулжинскій 18. 1.

Шумлянскій Кир. епис. Переясл. 97. 1.


Щ.

Щербатый (-овъ) кн. 48. 1.


Ю.

Юревичь 92. 1.

Юрьевъ Ливонскій 92. 1.


Я.

Яблоновскій гетм. Пол. 83. 1.

Яблонскій 45—46. 63. 2. 75. 1.

Яблуневъ 32. 1. 70. 1.

Яворъ 75. 2.

Якубенко 51. 2.

Якубовичь 50. 2.

Яненко гетм. 69—70.

Янчулъ 1. 77. 1.

Янъ Казиміръ 42. 1.

Ярема полк. Нѣж. 79. 1.

Ярославль 73. 2.

Ясы 60. 2. 81. 2.