Страница:Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого (1846).djvu/158

Эта страница была вычитанаСулимовка 98. 1.

Сумы 72. 2. 76. 2. 106. 2.

Супой 32. 1.

Суховѣенко 52. 2. 54—55.

Сѣвера 80. 2. 109. 2.

Сѣвскъ 112. 1.

Сѣрко 29. 1. 44—45. 51. 2. 55. 2. 57. 1-2. 61. 1. 64. 1. 112. 1.

Сѣчь 2. 1. 6. 1. 9. 1-2. 49. 1. 77. 1. 79—80.


Т.

Тавань 83. 2. 86—87.

Таляръ битый 6. золот. 23. 2.

Танскій Ант. полк. Кіев. 93. 1. 99. 1. 101. 1.

Татаре 1—3. 6—7. 9—10. 17—18. 20. 1. 22. 1. 24. 1. 30—32. 43. 2. 46—47. 52—55. 57—58. 60—64. 70—71. 76. 1. 79—81. 83—87. 95—96. 98. 2.

Татарка р. 76. 2.

Ташликъ 27. 1.

Тверь 97. 1.

Текелій 74. 2.

Терга 76. 2.

Терекъ 98. 2.

Теребовля 112. 1.

Терехтемировъ 3. 1.

Терновъ 95. 1.

Тетеря гетм. 33. 2. 41—46.

Течина 74. 1.

Тимошенко 93. 2.

Тирлища Татарскія 77. 1.

Тишкевичь воев. Кіев. 10. 2.

Толстые 95. 2. 97. 1-2. 101. 2.

Топоровъ 15. 1.

Торговичане 64. 1.

Торскіе Пески 77. 1.

Трапезонтъ 3. 1.

Тризна Іосиф. архим. 18. 1.

Трилѣсья 17. 2.

Тростянецъ 58. 1.

Трощинскій 95. 1.

Трубецкой кн. 29. 1-2. Ив. 90. 2.

Трубчевскіе лѣса 86. 1.

Трясило гетм. 4. 2.

Тугай бей 6. 2. 8. 2.

Тукальскій Іосиф. митр. Кіев. 44. 2. 50. 1. 56. 1-2.

Тулчинъ 11. 2.

Турковскій 93. 2. 102. 2.

Турчинъ 1—3. 6—4—5.(?) 16. 1. 51. 1. 56. 1-2. 58—67. 70—71. 74—76. 81—87. 89. 2. 95. 1-2. 112. 1.

Турція 1. 2. 56. 1. 73. 1-2.

Тягинъ 82. 1.

Тяпкинъ пос. Моск. 71. 1.

Тясминъ 62. 2. 68. 1-2.


У.

Угребенникъ 46. 1.

Украина 7—8. 10—13. 15. 1-2. 17. 1. 29—31. 33. 2. 42. 1-2. 44. 1-2. 47—48. 95—97. 101. 2. 109—112.

Украинскіе люди 2. 1.

Ульяна Скоропадская 97. 1.

Умань 23. 2. 45. 2. 55. 1. 57—58. 60. 1. 62—63.

Уманцы 55. 1-2. 58. 1.

Уманская земля 55. 2.

Уманскій повѣтъ 44. 1.

—— полкъ 54. 2.

——ая згода 55. 2.

Унія 3. 2. 10. 1. 22. 1.

Уніяты 10. 1.


Ф.

Фастовъ и Хваст. 23. 83. 2.

Фляка 85. 2.

Федоръ Алексѣев. царь Москов. 65. 2. 71. 2.

Франки 75. 1.

Франція 96—97.

Французъ 87. 2.

——зское войско 91. 2.

——кій король 96. 2.


Х.

Халецкій 92. 2. 101. 2.

Ханенко 56—62.

Ханъ Крымскій 8. 2. 13—17. 19—21. 31. 2. 58—60. 62—64. 67—68. 71. 1. 74—75. 80. 2.

Хвалынское море 50. 2.

Хвойники 15. 2.

Хлоповъ столн. 35. 1.

Хмельницкій Венжикъ гетм. 2. 2.

—— Мих. сотн. Чигир. 3—4.

—— Зин. Богданъ гетм. 4 и слѣд.

—— Тимошъ 6. 1. 26. 1.

—— Юрій 27—33. 44. 2. 66—67. 69—70.

Хованскій кн. 29—30 70. 2. 113. 1-2.

Хороше Озеро сел. 31. 1.

Хотѣнъ 4. 1. 60. 1-2.

Хрущовъ Ив. полк. Нѣж. 101. 2.


Ц.

Цариградъ 26. 1. 51. 2. 55—56. 62. 2. 96. 1.

Цареградскій патр. 3. 2.

Царь Турецкій 56. 1. 59. 2.

Царицынъ 96. 2.

Царичанка 82. 1.

Цесарская земля 23. 2.

Цениловка 112. 2.

Цкидеревъ 82. 1.

Цоцора 3—4. 60. 1-2.

Цѣловальники 47. 2.

Цюцюра 30. 1 -2.


Ч.

Чадаевъ околн. 70. 2.

Чаплинскій 5. 1. 8. 1.

——кая 2.

Черкасы 8. 2. 18. 1. 32—33. 44—45. 50. 1. 61—64. 67—70.

Черкаскій полкъ 54. 2.

—— кн. Мих. 70. 2.

Черкесы 68. 1.

Чернецкій 30. 1. 42. 2. 44—45.

Чернолускій Ив. 83. 2.

Чернышъ Ив. полк. 95. 1. 98—100.

Чернѣговъ 10—11. 17—18. 21. 1. 29—30. 42. 1. 44. 1. 51. 2. 72. 1.

——овскій полкъ 17—18. 21—22. 34. 2.

Чортовъ гор. 112. 1.

Четвертинскій кн. 13. 1. 70. 1.

—— Гедеонъ 75. 2.

Чигиринъ 3. 1. 7. 2. 15. 2. 19—20. 27. 1. 29. 2. 33. 1-2. 44—45. 47. 1. 49. 2. 50—58. 111. 1.

Чигиринцы 45. 1.

Тот же текст в современной орфографии


Сулимовка 98. 1.

Сумы 72. 2. 76. 2. 106. 2.

Супой 32. 1.

Суховеенко 52. 2. 54—55.

Севера 80. 2. 109. 2.

Севск 112. 1.

Серко 29. 1. 44—45. 51. 2. 55. 2. 57. 1-2. 61. 1. 64. 1. 112. 1.

Сечь 2. 1. 6. 1. 9. 1-2. 49. 1. 77. 1. 79—80.


Т.

Тавань 83. 2. 86—87.

Таляр битый 6. золот. 23. 2.

Танский Ант. полк. Киев. 93. 1. 99. 1. 101. 1.

Татаре 1—3. 6—7. 9—10. 17—18. 20. 1. 22. 1. 24. 1. 30—32. 43. 2. 46—47. 52—55. 57—58. 60—64. 70—71. 76. 1. 79—81. 83—87. 95—96. 98. 2.

Татарка р. 76. 2.

Ташлик 27. 1.

Тверь 97. 1.

Текелий 74. 2.

Терга 76. 2.

Терек 98. 2.

Теребовля 112. 1.

Терехтемиров 3. 1.

Тернов 95. 1.

Тетеря гетм. 33. 2. 41—46.

Течина 74. 1.

Тимошенко 93. 2.

Тирлища Татарские 77. 1.

Тишкевичь воев. Киев. 10. 2.

Толстые 95. 2. 97. 1-2. 101. 2.

Топоров 15. 1.

Торговичане 64. 1.

Торские Пески 77. 1.

Трапезонт 3. 1.

Тризна Иосиф. архим. 18. 1.

Трилесья 17. 2.

Тростянец 58. 1.

Трощинский 95. 1.

Трубецкой кн. 29. 1-2. Ив. 90. 2.

Трубчевские леса 86. 1.

Трясило гетм. 4. 2.

Тугай бей 6. 2. 8. 2.

Тукальский Иосиф. митр. Киев. 44. 2. 50. 1. 56. 1-2.

Тулчин 11. 2.

Турковский 93. 2. 102. 2.

Турчин 1—3. 6—4—5.(?) 16. 1. 51. 1. 56. 1-2. 58—67. 70—71. 74—76. 81—87. 89. 2. 95. 1-2. 112. 1.

Турция 1. 2. 56. 1. 73. 1-2.

Тягин 82. 1.

Тяпкин пос. Моск. 71. 1.

Тясмин 62. 2. 68. 1-2.


У.

Угребенник 46. 1.

Украина 7—8. 10—13. 15. 1-2. 17. 1. 29—31. 33. 2. 42. 1-2. 44. 1-2. 47—48. 95—97. 101. 2. 109—112.

Украинские люди 2. 1.

Ульяна Скоропадская 97. 1.

Умань 23. 2. 45. 2. 55. 1. 57—58. 60. 1. 62—63.

Уманцы 55. 1-2. 58. 1.

Уманская земля 55. 2.

Уманский повет 44. 1.

—— полк 54. 2.

——ая згода 55. 2.

Уния 3. 2. 10. 1. 22. 1.

Унияты 10. 1.


Ф.

Фастов и Хваст. 23. 83. 2.

Фляка 85. 2.

Федор Алексеев. царь Москов. 65. 2. 71. 2.

Франки 75. 1.

Франция 96—97.

Француз 87. 2.

——зское войско 91. 2.

——кий король 96. 2.


Х.

Халецкий 92. 2. 101. 2.

Ханенко 56—62.

Хан Крымский 8. 2. 13—17. 19—21. 31. 2. 58—60. 62—64. 67—68. 71. 1. 74—75. 80. 2.

Хвалынское море 50. 2.

Хвойники 15. 2.

Хлопов столн. 35. 1.

Хмельницкий Венжик гетм. 2. 2.

—— Мих. сотн. Чигир. 3—4.

—— Зин. Богдан гетм. 4 и след.

—— Тимош 6. 1. 26. 1.

—— Юрий 27—33. 44. 2. 66—67. 69—70.

Хованский кн. 29—30 70. 2. 113. 1-2.

Хороше Озеро сел. 31. 1.

Хотен 4. 1. 60. 1-2.

Хрущов Ив. полк. Неж. 101. 2.


Ц.

Цариград 26. 1. 51. 2. 55—56. 62. 2. 96. 1.

Цареградский патр. 3. 2.

Царь Турецкий 56. 1. 59. 2.

Царицын 96. 2.

Царичанка 82. 1.

Цесарская земля 23. 2.

Цениловка 112. 2.

Цкидерев 82. 1.

Цоцора 3—4. 60. 1-2.

Целовальники 47. 2.

Цюцюра 30. 1 -2.


Ч.

Чадаев околн. 70. 2.

Чаплинский 5. 1. 8. 1.

——кая 2.

Черкасы 8. 2. 18. 1. 32—33. 44—45. 50. 1. 61—64. 67—70.

Черкаский полк 54. 2.

—— кн. Мих. 70. 2.

Черкесы 68. 1.

Чернецкий 30. 1. 42. 2. 44—45.

Чернолуский Ив. 83. 2.

Черныш Ив. полк. 95. 1. 98—100.

Чернегов 10—11. 17—18. 21. 1. 29—30. 42. 1. 44. 1. 51. 2. 72. 1.

——овский полк 17—18. 21—22. 34. 2.

Чёртов гор. 112. 1.

Четвертинский кн. 13. 1. 70. 1.

—— Гедеон 75. 2.

Чигирин 3. 1. 7. 2. 15. 2. 19—20. 27. 1. 29. 2. 33. 1-2. 44—45. 47. 1. 49. 2. 50—58. 111. 1.

Чигиринцы 45. 1.