Ведийские гимны (Бальмонт)/1908 (ДО)

Yat-round-icon1.jpg

Ведійскіе гимны
Пер. Константинъ Дмитріевичъ Бальмонтъ (1867—1942)
Языкъ оригинала: санскритъ. — См. Гимны, пѣсни и замыслы древнихъ. Изъ цикла «Индія». Опубл.: 1908. Источникъ: Бальмонтъ, К. Д.. Гимны, пѣсни и замыслы древнихъ. — СПб.: Книгоиздательство «Пантеонъ», 1908..

Редакціи