Юнкер Шмидт (Прутков)/ДО

Юнкеръ Шмидтъ
авторъ Козьма Прутковъ
Источникъ: Полное собраніе сочиненій Козьмы Пруткова / съ портретомъ, fac-simile и біографическими свѣдѣніями. — Изданіе четвертое. — СПб.: Типографія М. М. Стасюлевича, 1894. — С. 22.

Юнкеръ Шмидтъ

Вянетъ листъ. Проходитъ лѣто.
Иней серебрится.
Юнкеръ Шмидтъ изъ пистолета
Хочетъ застрѣлиться…

Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!..
Юнкеръ Шмидтъ! честно́е слово,
Лѣто возвратится.