Никифоръ Вріенній
Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона
Словникъ: Нибелунги — Нэффцеръ. Источникъ: т. XXI (1897): Нибелунги — Нэффцеръ, с. 85 ( сканъ · индексъ ) • Даты российских событий указаны по юлианскому календарю.

[85]Никифоръ Вріенній (Младшій) — византийскій историкъ, см. Вріенній (VII, 373).