ЭСБЕ/Вамана, индийский грамматик/ДО

[478]Вамана (Vâmana) — индійскій грамматикъ того же имени, авторъ комментаріевъ (Kâçikâ Vrttih) къ грамматикѣ Панини. Комментаріи эти изданы (Бенаресъ, 1876—1878) подъ редакціей пандита Bâlaçâstrâ (Балашастра). Когда жилъ В. — съ точностью неизвѣстно. Бётлингъ отпоситъ его къ XI в., Каппеллеръ — къ XII. Также нельзя опредѣлить, тождествененъ ли онъ съ предъидущимъ В. — реторикомъ, съ которымъ онъ, повидимому, смѣшивается въ индійской литературѣ.