[1]ДВЕРЕНЪ, городокъ, извѣстный только по имени и по мѣстоположенію на рѣкѣ Роси. Въ 1185 году отданъ онъ былъ князьку Торновъ и Берендеевъ Кунъ-тугды. (Карамз. III, 69). Яз.