ЭЛ/ДО/Далай-лама

Yat-round-icon1.jpg

[307]ДАЛАЙ-ЛАМА, духовный начальникъ всѣхъ Азіатскихъ Буддистовъ, пребывающій въ Лхасѣ, столицѣ Тибета, гдѣ онъ имѣетъ также въ своихъ рукахъ всю свѣтскую власть. См. Буддизмъ, Тибетъ.