ЭЛ/ДО/Аль-Хакем I

< ЭЛ
Yat-round-icon1.jpg

Аль-Хакемъ I
Энциклопедическій лексиконъ
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Альмогады — Арамъ. Источникъ: т. II: Алм—Ара, с. 56 ( сканъ · индексъ )ЭЛ/ДО/Аль-Хакем I въ новой орѳографіи
 Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія


[56]АЛЬ-ХАКЕМЪ I, сынъ Гешама I, третій Государь династіи Испанскихъ Омміадовъ; вступилъ на престолъ въ 796, и умеръ 52 лѣтъ отъ роду въ 822 г. по Р. Х. (См. Омміады Испанскіе.)