ЭЛ/ДО/Абдуль-Мумен

Yat-round-icon1.jpg

[25]АБДУЛЬ-МУМЕНЪ, седьмой и послѣдній государь династіи Шейбанидовъ, царствовавшей въ Бухарѣ; правилъ съ 1598 по 1599 годъ. (См. Узбеки.)