ЭЛ/ДО/Абдуль-Мамун II

[25]АБДУЛЬ-МАМУНЪ II, сынъ Абдуль-Фейза, Ханъ Бухарскій династіи Бату-Ханидовъ Узбекскихъ; вступилъ на престолъ въ 1740 году. (См. Узбеки.)