ТСД3/Ябулонь

[1557-1558]
Яˊбулонь? ж. арх-мез. бо́лонь древесная. [В стволе много ябулони. арх. Оп.].