Yat-round-icon1.jpg
[1589-1590]
[Ѳедосѣ́вна ворон. родъ яблокъ съ слабымъ квасомъ и запахомъ дыни (Наум.).


Примѣчанія редакторовъ Викитеки