[75-76]
Аускульта́ція ж. лат. врчб. наслушиваніе, наслу́шка простымъ ухомъ или особою трубкою (стетоско́пъ, наслу́шникъ), для дознанія, въ какомъ состояніи дыханіе человѣка, легкія его, бой сердца ипр. Аускульти́ровать кого, слушать, наслушивать. Аускульта́нтъ, —та́торъ, [авскульта́нтъ] м. наслу́шиватель; || аускульта́нтъ также вольный слушатель университета, не студентъ.