Yat-round-icon1.jpg

[671]Щ, ща, буква двугласная, въ русской азбукѣ 26-я, въ црк. 29-я; заменяетъ счъ и зчъ но не всегда: скепа, щепа; обра́зчикъ, обращикъ, счетъ, счастіе; возчикъ и вощикъ. Мѣстами произнос. шшъ: шшока (прм.), шшака (вор.) ипр.