[561]Жи́шка, жи́жка или жи́чка м. твр.-осташ. поросенокъ, свинка.