[561]Жи́шка, жи́жка или жи́чка м. твр.-осташ. поросенок, свинка.