ТСД2/Достояние

[494]Достоя́ние, достоять, достоит, см. доста́ивать и досто́й.