ТСД1/Достояние

[428]
Достоя́ние, достоять, достоит, см. доста́ивать и досто́й.