Yat-round-icon1.jpg

[366]Глота́ться въ народныхъ играхъ: конаться, меряться, жеребьеваться; бросать битки, въ бабочной игрѣ, кому выпадетъ бить наперед. Глота́ніе ср. дл. глотъ м. гло́тка ж. об. конаніе въ играхъ.