Yat-round-icon1.jpg

Июнь / Іюнь
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: раздел І. Источникъ: т. 2 (1-е изд., 1865), с. 687 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: МЭСБЕ : ТСД2 : ТСД3 : ЭСБЕТСД1/Июнь/ДО въ новой орѳографіи


[687]
Ію́нь м. шестой мѣсяцъ въ году, стар. червень, изо́къ. Мѣсяцъ іюнь, ау́! нѣтъ хлѣба. Закромы въ амбарахъ пусты. Конецъ пролѣтья, начало лѣта. Ію́ньскій, ко іюню относящійся.