Yat-round-icon1.jpg

Июль / Іюль
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: раздел І. Источникъ: т. 2 (1-е изд., 1865), с. 687 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: МЭСБЕ : ТСД2 : ТСД3 : ЭСБЕТСД1/Июль/ДО въ новой орѳографіи


[687]
Ію́ль м. седьмой мѣсяцъ въ году, нардн. грозни́къ, стар. липецъ. Ію́льскій, ко іюлю относящійся. Іюліа́нское счисле́нье, юліанское, старый календарь или стиль, въ противоположность новому, грегоріанскому. Іюль — макушка лѣта; сѣнозарникъ, страдни́къ, мѣсяцъ прибериха. Въ іюлѣ на дворѣ пусто, да на́-полѣ густо. Іюль, хоть раздѣнься, а декабрь, потеплѣй одѣнься. Въ іюлѣ хоть раздѣнься, а легче нѣтъ. Не топоръ кормитъ мужика, а іюльская работа. Сбилъ сѣнозарникъ спесь, что некогда на полати лечь. Плясала бъ баба, да макушка лѣта настала. Всѣмъ лѣто пригоже, да макушкѣ тяжело, страда́.