[4]
Ага́ нар. запд., эге малорс. (буква г произн. по южному, съ придыханіемъ) да, такъ, конечно, ладно. Ти бывъ ёнъ та́мацки? «Ага» смл. Ага́, агату́ мжд. изумл. смл. а, ахъ, ба. || Ага́ мжд. торжества, а-а!
Ага́ м. въ притурецк. и татарc. област. старшина, начальникъ; придается къ слову, означающ. надъ чѣмъ кто начальникъ; аги́, агала́ры мн. ч.