ПБЭ/ДО/Амессай

Yat-round-icon1.jpg

[609-610] АМЕССАЙ — сынъ Іеѳера и Авигеи, сестры Давида, и поэтому племянникъ Давида; начальствовалъ надъ войскомъ Авессалома; былъ совершенно разбитъ, но, тѣмъ не менѣе, предназначенъ былъ Давидомъ въ преемника Іоаву, и въ концѣ концовъ умеръ отъ руки Іоава (2 Цар. 17, 25; 18; 19; 20, 10). См. Іоавъ.