На русском языкеПравить

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный подавай нам на каждый день;
и прости нам грехи наши,
ибо и мы прощаем всякому должнику нашему;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Аминь.

Из Библии (Русский синодальный текст, современная редакция)Править

9[...]Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

(Матф.6:9-14)

На церковно-славянском языкеПравить

 

Ѿч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тьсѧ и҆́мѧ твоѐ: Да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ: Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: И҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: И҆ не введѝ насъ въ напа́сть, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇твїе и҆ си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Источник: "Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands" ("The Lord's Prayer in the languages of Russia"), St. Petersburg, 1870. [1]

По Острожской Библии (1581 г.)Править

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ], да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́, да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша, ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ] и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго.

На арамейском языкеПравить

Арамейский перевод

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀

На грузинском языкеПравить

მამაო ჩვენო,
რომელი ხარ ცათა შინა,
წმინდა იყავნ სახელი შენი,
მოვედინ სუფევა შენი,
იყავნ ნება შენი,
ვითარცა ცათა შინა,
ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს,
და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი, და დიდება,
მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.]
ამინ.

На осетинском языкеПравить

Нæ Уæларвон Фыд,уац уæд дæ ном.
Æрцæуæд дæ Паддзахад.
Уæларвы куыд у,
Зæххыл дæр афтæ уæд дæ фæндон.
Абон дæр нын ратт цæрынваг къæбæр,
Ныббар нын нæ хæстæ,
Мах нæ хæсджынтæн куыд барæм, афтæ.
Ма нæ бафтау фæлварæны,
Фыдбылызæй нæ бахиз.
[Уымæн æмæ Паддзахад,
Тых æмæ Намыс мыггагмæ дæр Дæу сты.]
Аммен.

На коптском языкеПравить

ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ: ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀̀ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ '̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅. Ϫⲉ ⲑⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲱⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲉⲛⲉϩ. Ⲁⲙⲏⲛ.

На лугомарийском языкеПравить

Пылпомышто улшо мемнан Ачий, Тыйын лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо; Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат пылпомышсо гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым тачылыкым мыланна пу. Кудалте мемнан язык-шамычнам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыштым кудалтымына гаяк, языкышке мемнам ит пурто, осал дечын мемнам утаре.

На чувашском языкеПравить

Эй çӳлти Аттемĕр,
санăн яту хисеплентĕр;
санăн патшалăху килтĕр
санăн ирĕкӳ çĕр çинче те çӳлти пекех пултар;
паян пурăнмалăх çăкăр пар пире;
эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек,
пирĕн парăмсене каçар пире,
çылăха ан кĕрт пире,
усалтан хăтар пире.
санăн патшалăху, хăвату, аслăлăху ĕмĕрех
Амин.

На греческом языкеПравить

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

На латинском языкеПравить

Pater noster, Quī es in caelīs,
sānctificētur nōmen Tuum,
adveniat Rēgnum Tuum,
fiat voluntās Tua, sicut in caelō et in terrā.
Pānem nostrum cotīdiānum dā nōbīs hodiē
et dīmitte nōbīs dēbita nostra, sicut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs.
Et nē nōs indūcās in temptātiōnem, sed lībirā nōs ā malō.

На английском языкеПравить

Our Father which art in heaven,
Hallowed be thy name.
Thy kingdom come,
Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

На еврейском языкеПравить

'אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם
יִתְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ
תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ
יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ כְּבַשָּׁמַיִם כֵּן בָּאָרֶץ
אֶת לֶחֶם חֻקֵּנוּ תֵּן לָנוּ הַיּוֹם
וּסְלַח לָנוּ עַל חֲטָאֵינוּ כְּפִי שֶׁסּוֹלְחִים גַּם אֲנַחְנוּ לַחוֹטְאִים לָנוּ
וְאַל תְּבִיאֵנוּ לִידֵי נִסָּיוֹן, כִּי אִם חַלְּצֵנוּ מִן הָרָע

На японском языкеПравить

Перевод Японской православной церквиПравить

てんいまわれちゝや。
ねがはくなんぢせいとせられ。
なんぢくにきたり。
なんぢむねてんおこなはるるがごとく、
にもおこなはれん。
にちようかてこんにちわれあたたまへ。
われおひめあるものわれゆるすがごとく、
われおひめゆるたまへ。
われいざなひみちびかず、
なほわれきょうあくよりすくたまへ。
けだくに權能けんのう光榮こうえいなんじ世々よゝす「アミン」。

На китайском языкеПравить

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国来临,
愿你的旨意承行于地,如于天。
我们的日用粮,求你今天赐给我们;
宽免我们的罪债,犹如我们宽免亏负我们的人;
不要让我们陷入诱惑,
但救我们脱离那邪恶者。
阿们。
我們在天上的父,
願你的名被尊為聖,
願你的國來臨,
願你的旨意承行於地,如於天。
我們的日用糧,求你今天賜給我們;
寬免我們的罪債,猶如我們寬免虧負我們的人;
不要讓我們陷入誘惑,
但救我們脫離那邪惡者。
阿們。

На праиндоевропейском языкеПравить

Версия 1Править

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu cu̯entos, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed ns, u̯elmenom teu̯om dhidhee̯setod cemeni ertique, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos a̯eghei̯ tosmei̯ lee̯ todque a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque peretod ns, tou trea̯tod ns a̯po peuces. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti decromque bhegh a̯entom. E̯estod.

Версия 2Править

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu ise̯ros, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed nsmens, ghuelonom teu̯om dhidhee̯setod cemeni de eri, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos tosmei̯ a̯eghei̯ dee̯ lee̯ a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque u̯edhe nasmens bhi perendom, tou bhegue nsmens melguod. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti e̯ed deci̯om e̯neu̯ a̯entom. E̯estod.

Версия 3Править

Pa̯ter nos, i̯os nebhesu e̯essi, e̯neo̯men toi̯ i̯agi̯ethod, o̯regi̯om toi̯ guemtod, u̯eltis toi̯ bhu̯atod, quee̯ nebhesi tee̯ dhghemque. Cesmi nos di̯eu̯i nasmebhi dinibhoe̯nea̯s deo̯, nasmebhique nos quea̯ melos tela̯ dee̯ nos u̯ei̯que meltrons tolna̯mes. Meque nos e̯en pere̯i̯ pipors, a̯eti nos loi̯god lue̯dhi. Teu̯om ghe o̯regi̯om teu̯e̯os cleu̯osque a̯ed a̯oi̯um e̯esti.