Yat-round-icon1.jpg
Полное собраніе стихотвореній — Замѣтки
авторъ Яковъ Петровичъ Полонскій
Источникъ: Яковъ Петровичъ Полонскій. Полное собраніе стихотвореній. — СПб.: Изданіе А. Ф. Маркса, 1896. — Т. 1. — С. 422. Заметки (Полонский)/ДО въ новой орѳографіи

[422]
ЗАМѢТКИ.

Духъ гордой злобы тамъ, гдѣ все уже отпѣто,—
Онъ можетъ побѣдить, но не создастъ поэта.

________

Жрецы бранятъ толпу,—толпа жрецамъ свиститъ…
И правды жаждущій печаль свою таитъ.