ЕЭБЕ/Адумим, фамилия

Адумим (фамилия) — см. Росси, де. 5.