ЭЛ/ДО/Аристократ

[52]АРИСТОКРАТЪ, приверженецъ аристократическаго правленія. Во время Французской революціи называли такъ всѣхъ тѣхъ, которые противились правиламъ, ученію и дѣламъ Якобинцевъ.