ЭЛ/ДО/Анк-Марций

[317]АНКЪ-МАРЦІЙ, 4-й Царь Римскій, былъ, какъ говорятъ, внукъ Нумы Помпилія. Въ 610 г. до Р. Х. онъ съ успѣхомъ велъ войну противъ Вейентовъ, Латинянъ, Фиденатовъ, Волсковъ и Сабинянъ, отодвинувъ до самаго моря границы своего государства, построилъ Остію, заключилъ въ черту Рима холмы Марсовъ и Авентинскій, и соединилъ мостомъ Яникулъ съ городомъ. Онъ скончался въ 616 г., и ему наслѣдовалъ Тарквиній Старшій.