[303]АЙГУНЪ, городокъ въ Дауріи, стоялъ прежде на сѣверномъ берегу р. Амура, но въ 1685 Китайцы перенесли его на южный. Миллеръ говоритъ, что городокъ сей на Китайскихъ картахъ называется Сахалинъ-ула-Хотонъ, гдѣ живетъ губернаторъ, завѣдывающій всѣми мѣстами, лежащими по Амуру и притоками онаго. (См. Ежем. Сочин. II, 206, 220). Яз.