ЭЛ/ДО/Аббас-ибн-Абдуль-Моталлеб

[12]АББАСЪ-ИБНЪ-АБДУЛЬ-МОТАЛЛЕБЪ, дядя Магометовъ, былъ сначала величайшимъ врагомъ Магомета, а потомъ сдѣлался однимъ изъ важнѣйшихъ его полководцевъ. Отъ него происходитъ основатель династіи Аббасидовъ. (См. сіе слово).