Шимон Зиморович


Шимон Зимирович
польск. Szymon Zimorowic
р. около 1608, Львов
ум. 21 июня 1629, Краков
Польский поэт армянского происхождения.
Один из крупнейших поэтов Польши.
Биография в ЭСБЕ • Gran enciclopèdia catalana

Библиография=Править

ИзданияПравить

  • Sz. Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1981.
  • Sz. Zimorowic, Roksolanki, oprac. L. Ślękowa, Wrocław 1983, „Biblioteka Narodowa” I 73, wyd. 2 zm.
  • Sz. Zimorowic, Roksolanki to jest ruskie panny, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” 13.

Критика и исследованияПравить

  • S. Adamczewski, Oblicze poetyckie Bartłomieja Zimorowicza, Warszawa 1928, s. 148-176.
  • K. Płachcińska, Logika układu (ze studiów nad „Roksolankami” Szymona Zimorowica), [w:] Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej, t. 1: Światopogląd, genologia, topika, red. Z. J. Nowak, Katowice 1980, s. 92-106.
  • L. Ślęk, „Roksolanki” Szymona Zimorowica a renesansowy klasycyzm. (Liryka Jana Kochanowskiego jako tradycja), [w:] Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1984, s. 365-380.
  • C. Backvis, Le songe de Bineda, „Slavica Gandensia”, 13 (1986), s. 237-248 (przekład polski M. Bogusławskiej w: C. Backvis, Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, pod red. H. Dziechcińskiej, E. J. Głębickiej, Warszawa 1993, s. 112-128).
  • L. Marinelli, The Dream of Love. „Medieval“ Elements in Szymon Zimorowicz’s „Roksolanki“. I. Versification. „Richerche Slavistiche“ 37 (1990), s. 217-235.
  • P. Stępień, Szymon Zimorowic (1608 lub 1609 – 1629): „żyć wiecznie”, [w:] tegoż, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996, s. 45-102.


  Работы этого автора находятся в общественном достоянии во всём мире, поскольку он умер более 100 лет назад.

Переводы и позднейшие редакции произведений этого автора могут являться объектами авторских прав соответствующих лиц согласно статье 1260 ГК РФ.