Тончайшие краски (Бальмонт)/ДО

Yat-round-icon1.jpg


[101]

ТОНЧАЙШІЯ КРАСКИ.


Тончайшія краски
Не въ яркихъ созвучьяхъ,
А въ еле-замѣтныхъ
Дрожаніяхъ струнъ,—
Въ нихъ зримы сіянья
Планетъ запредѣльныхъ,
Непознанныхъ свѣтовъ,
Невидимыхъ лунъ.

И если въ минуты
10 Глубокаго чувства,
Мы смотримъ безгласно
И любимъ безъ словъ,
Мы видимъ, мы слышимъ,
Какъ свѣтятъ намъ солнца,
15 Какъ дышутъ намъ блески
Нездѣшнихъ міровъ.