ТСД3/Иоанна-лественичника

[161-162]
Иоа́нна-ле́ственичника, <Іоа́нна-лѣ́ственичника> день 30 марта.


Примечания

В 1-м и 3-м изданиях: «Іоанна-лѣственичника», во 2-м «Іоана-лѣственичника». — Прим. ред. Викитеки.