[1287-1288]
[Е́жели, ежелѣ́т-, ежемин-, ежемѣ́сячн-, еженедѣ́ль-; ежено́ч-, ежено́щн- см. еже].