[49-50]
Апогарé? ср. нескл. Ур-каз. шипу́чка, водица, водичка; дѣлается изъ воды, кизлярки, ягодъ и сахара.