[47-48]
Антифо́нъ ж. црк. краткій стихъ изъ псалмовъ, который поется въ перекличку, въ перезывъ, сперва на одномъ клиросѣ, а затѣмъ повторяется на другомъ.